Nastavení jazyka rozhraní v NetBeans

Pokud jste si jako já nainstalovali omylem NetBeans v  neúplné češtině, tak lze tento problém jednoduše napravit. Občas jsou věci, které by se neměli překládat stejně jako kamarádova přítelkyně. :-D

Návod je psaný pro Windows i Ubuntu

 1. V Ubuntu si otevřete hlavní konfigurační soubor:
sudo nano /usr/local/netbeans-8.2/etc/netbeans.conf
 1. Ve Windows si spusťte editor jako správce stejně jako v článku o nastavení UTF-8 v NetBeans.a otevřte soubor C:\Program Files\NetBeans 8.2\etc\netbeans.conf
 2. a doplňte na konec netbeans_default_options před ukončující uvozovky mezeru a pak
  --locale en:US
 3. Soubor uložte. :-)

Použití protokolu editor v Ubuntu

Při programování webových aplikací a stránek v PHP se každý setká s chybami, které je potřeba řešit. Může vám v tom pomoci rozšíření XDebug. Při řešení problémů však může pomoci i knihovna Tracy od českých tvůrců. To co Tracy umí si přečtěte v oficiálním článku Debugování a zpracování chyb – TRACY, kde je také i návod, jak jej použít ve svém projektu. Tento článek je ale o tom, jak zprovoznit snadné spuštění IDE (v mém případě NetBeans) pomocí protokolu editor, jenž TRACY využívá.

Kdy se dá použít protokol editor přímo z prohlížeče?

Máte nainstalované TRACY ve svém projektu a nějaké chyby jako např. já na obrázku?

xxxxxx

TRACY v tuto chvíli vygenerovala URL s protokolem editor. Aby odkazu rozuměl vás OS Ubuntu, tak musíte provést pár úkonů.

Vytvoření handleru pro protokol editor

nano ~/.local/share/applications/editor-handler.desktop

a do něj vložte kód:

[Desktop Entry]
Name=Netbeans Editor Protocol
Exec=/home/<uzivatel>/bin/run-editor.sh %u
Type=Application
Terminal=false
StartupNotify=true
MimeType=x-scheme-handler/editor

místo <uzivatel> doplňte vaše uživatelské jméno.

Vytvoření skriptu pro spuštění NetBeans

Vytvořte si adresář bin ve vašem domovském adresáři, pokud tam jej už nemáte.

mkdir ~/bin

V tomto adresáři vytvořte soubor run-editor.sh

nano ~/bin/run-editor.sh

a do něj vložte

#!/bin/bash

url="$1"

url=${url#*file=}
line=${url##*line=}
file=${url%%&line*}
file=${file//\%2F/\/}

# Netbeans
netbeans "$file:$line"

Skript nám rozseká URL, které TRACY vygenerovalo, na cestu k souboru a řádek v tomto souboru, kde se chyba nachází.

(inspirováno článkem Opening files in IDE by one click from Tracy’s page)

Přidání protokolu editor do mimetype listu aplikací

nano ~/.local/share/applications/mimeapps.list

a přidejte na konec souboru

x-scheme-handler/editor=editor-handler.desktop

Obnovení seznamu dostupných aplikací

update-desktop-database

Závěr

Nyní by se vám po kliknutí na soubor měl otevřít soubor, kde se chyba vyskytuje, v NetBeans a na kurzor by se měl přesunout na konkrétní řádek.

Filtrování vstupů POST a GET v PHP

Bez vstupů POST a GET si nedokážeme v PHP vůbec představit život. Do jisté chvíle jsem používal klasické $hodnota = $_POST[‚nazevVstupnihoPole‘]; $hodnota = $_GET[‚nazevVstupnihoPole‘]; než však přišlo NetBeans 7.4 a u všech řádků, kde jsem podobné přiřazování používal, naskákaly vykřičníky s upozorněním „Do not Access Superglobal $_POST nebo $_GET Array Directly„. Tedy že bych neměl přistupovat k super globálním proměnným na přímo, ale použít nějakou filtrovací funkci jako je třeba filter_input.

Místo $_POST[‚jmeno‘] napíšeme tedy filter_input(INPUT_POST, ‚jmeno‘);

Kontrola systému – RKhunter (Linux)

rkhunter (root kit hunter) slouží k ověřování souborů systému, zda jsou opravdu tím, čím mají být. Někdy se totiž může stát, že se útočník dostane do systému a nadělá neplechu. Může změnit například spouštěcí soubory v adresáři /bin/ a proto je dobré mít na svém serveru nainstalován balík rkhunter.

Aktualizace vlastností (properties update)

provedete následujícím přípakazem – musíte však být přihlášen jako root nebo příkaz spustit pod superuživatelem

rkhunter --propupd

Aktualizace balíku

rkhunter --update

 Kontrola systému

Jakmile máte rkhunter aktualizovaný včetně definic, můžete spustit kontrolu příkazem

rkhunter -c

Jednotlivé pasáže po zkontrolování přeskočte klávesou Enter.

Zapnutí a vypnutí rozšíření v PHP na Windows

PHP samo o sobě nabízí spoustu funkcí, které nám urychlí práci. Některé však nejsou v základní instalaci PHP zapnuté, je potřeba totiž nejprve povolit rozšíření v hlavním konfiguračním souboru PHP, kterým je php.ini. V balíku XAMPP pro Windows lze nalézt v adresáři C:\xampp\php\.

Soubor si otevřete v poznámkovém bloku nebo v libovolném textovém editoru, můžete také použít NetBeans.

Vyhledejte si řetězec extension=php_.

Jednotlivá rozšíření se načtou pokud na začátku řádku není středník a pokud ho vynecháme, tak se rozšíření načte při spuštení webserveru.

Konfigurace cesty k rozšíření

Abychom nemuseli psát plnou cestu u každého rozšíření existuje v php.ini parametr extension_dir. Záleží na adresáři, kde máte rozšíření umístěná. V mém případě:

extension_dir="C:\xampp\php-5.3.28-Win32-VC9-x86\ext"

Příklad – Zapnutí rozšíření MySQLi a vypnutí (nezapnutí) rozšíření OCI8.

První slouží pro práci s MySQL databází a druhé s Oracle databází, která například není potřeba.

extension=php_mysqli.dll
;extension=php_oci8.dll

Ve skriptech tedy budete moct využít například funkci mysqli_connect ale ne funkci oci_connect, jež by vám vyhodila Fatal error .

 

 

Kódování znaků UTF-8 v NetBeans 8.0 na Windows

Pokud se vám někdy stalo, že se vám české znaky v NetBeans zobrazovaly špatně, podobně jako na obrázku Pobočka Kolínšpatné kódování
tak musíte přidat další parametr pro spouštění NetBeans.

Změna konfiguračního souboru pro spuštění NetBeans

 1. Spusťte si NetBeans jako správce (budete totiž upravovat soubor, který se nachází v adresáři Program Files, do kterého není zpravidla povolen zápis).
  netbeans-spustit-jako-spravce
 2. Klikněte na File – Open File… a otevřte si netbeans.conf (typicky bývá v adresáři C:\Program Files\NetBeans 8.0\etc\), pokud jste neměnili cestu při instalaci.
 3. Najděte si parametr netbeans_default_options. Jeho hodnota se zapisuje do uvozovek.
 4. Před ukončující uvozovky vložte mezeru a pak
  -J-Dfile.encoding=UTF-8

  Výsledek by měl vypadat nějak takto netbeas-parametr-utf8

 5. Soubor netbeans.conf uložte.
 6. Vypněte a zapněte NetBeans tentokrát už jako běžný uživatel a ne jako správce.

Změna verze PHP v balíku XAMPP (Windows)

Občas se stane, že jsou některé projekty, weby, webové aplikace naprogramovány ve vší čistotě, avšak bohužel pro nějakou starší verzi PHP, a proto se někdy může stát, že nám na novějších verzích nebudou fungovat správně.

Návod byl sepsán na Windows 8.1, balíkem XAMPP 1.8.3 a tedy verzí PHP 5.5.11. Cílem návodu je umožnit spuštění webserveru Apache s verzí 5.3, přičemž návrat na novější verzi bude otázkou pár vteřin, konrétně úprava pár řádků.

Příprava

 1. Stáhněte si požadovanou verzi PHP (zkompilované verze PHP pro Windows). Na výběr máte mezi NTS (Non Thread Safe) a TS (Thread Safe). Jelikož XAMPP po instalaci používá implicitně PHP formou načtení modulu, zvolte TS.
 2. Vypněte si Apache webserver.

Konfigurace

 1. Stažený balík rozbalte do adresáře s XAMPP. V mém případě C:\xampp\php-5.3.28-Win32-VC9-x86.
 2. Otevřte si konfigurační soubor httpd-xampp.conf (C:\xampp\apache\conf\extra\)
 3. Najděte
  #
  # PHP-Module setup
  #
  LoadFile "C:/xampp/php/php5ts.dll"
  LoadModule php5_module "C:/xampp/php/php5apache2_4.dll"

   

 4. a změňte na
  #
  # PHP-Module setup
  #
  #LoadFile "C:/xampp/php/php5ts.dll"
  #LoadModule php5_module "C:/xampp/php/php5apache2_4.dll"
  LoadFile "C:/xampp/php-5.3.28-Win32-VC9-x86/php5ts.dll"
  LoadModule php5_module "C:/xampp/php-5.3.28-Win32-VC9-x86/php5apache2_4.dll"
  

  Řádky na dll soubory původní verze pouze zakomentujte pomocí mřížky (#). V budoucnu bude pak možné zase zakomentovat starou (nově přidané řádky) verzi a vrátit se tak k nové verzi PHP.

 5. Ještě je potřeba změnit cestu k hlavnímu konfiguračnímu souboru PHP a proto si najděte opět v souboru httpd-xampp.conf
  <IfModule php5_module>
    PHPINIDir "C:/xampp/php"
  </IfModule>
  

  a změňte ho na:

  <IfModule php5_module>
    #PHPINIDir "C:/xampp/php"
    PHPINIDir "C:/xampp/php-5.3.28-Win32-VC9-x86"
  </IfModule>

  znovu jste použili mřížku, která pro případné vrácení k nové verzi PHP musí být prohozena o řádek níž.

 6. Soubor uložte.
 7. Spusťte webserver Apache.
 8. Pro ověření si otevřete v prohlížeči soubor localhost/xampp/phpinfo.php. V záhlaví stránky se vám zobrazí verze PHP.

Stažení a instalace NetBeans

NetBeans je vývojovým prostředím pro mnoho jazyků. V mém případě ho používám především pro vývoj v PHP, HTML, CSS, JS, ale také v něm lze psát dotazy do SQL databáze.

Toto vývojové prostředí (IDE) nabízí mnoho funkcí jako je například kontrola syntaxe, refactoring, doplňování příkazů a celkově napomáhá k rychlejší a jednodušší práci. Jednotlivé funkce budou popsány v budoucích článcích podrobně.

K tomu, abyste mohli používat NetBeans je potřeba mít nainstalován JDK – Java Development Kit, jelikož NetBeans jsou naprogramovány v Javě.

Co všechno je tedy potřeba pro spuštění a používání NetBeans?

JDK můžete najít na stránkách společnosti Oracle http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html. Stačí pouze přijmout licenční podmínky a vybrat si správnou verzi vaší platformy, kterou používáte.

Instalační balíček se nachází na stránkách NetBeans.org (http://netbeans.org/downloads/). Na výběr je více verzí. V mém případě pro vývoj webových stránek stačí verze HTML5 & PHP. Verze All vám sice pomáhá programovat i v dalších programovacích jazycích, ale to se projeví na výkonu při spouštění, protože IDE musí načítat všechny moduly.

Nejprve nainstalujte JDK a poté NetBeans.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑