Composer autoload vlastních tříd jednoduše

Composer má mnoho skvělých funkcí, které usnadňují život. Jedna z nich je například autoloading vlastních PHP tříd (class) přes vendor/autoload.php.

"autoload": {
    "classmap": [
        "classes/"
    ]
}

Kde "classes/" je složka v kořenovém adresáři vašeho projektu, odkud právě composer načítá PHP třídy.

Poté stačí jen přidat na začátek require_once "vendor/autoload.php do PHP souboru ve kterém jej chceme používat. Ideálně to bývá soubor header.php, který je includován ve všech částech webu.

Po každém přidání, přejmenování či odebrání classy nebo namespace je třeba vykonat composer dump-autoload, který provede reindexaci použitých tříd.

VSCode extensions

Beautify

Link
Formátuje HTML, CSS a JS.
Použití: Otevřeme si IDE input na příkazy („F1“ výchozí) a

DotENV

.env syntax

php cs fixer

Je potřeba donastavit a doinstalovat „php-cs-fixer“ na windows.

Pokud nemáte, nainstalujte si Composer!

composer global require friendsofphp/php-cs-fixer

VS Live Share

Pro live kolaboraci.

PHP Extension Pack

Obsahuje PHP IntelliSense & PHP Debug.

vscode-icons

Ikonky jsou fajn.

Symfony v IDE Atom

twig

php-twig pro zvýraznění syntaxe a pro kontrolu syntaxe linter-twig

Pak je také potřeba nainstalovat přes composer příkaz twig-lint.

composer global require "asm89/twig-lint" "@stable"

Podívejte se na další užitečné pluginy.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑