VSCode extensions

Beautify

Link
Formátuje HTML, CSS a JS.
Použití: Otevřeme si IDE input na příkazy („F1“ výchozí) a

DotENV

.env syntax

php cs fixer

Je potřeba donastavit a doinstalovat „php-cs-fixer“ na windows.

Pokud nemáte, nainstalujte si Composer!

composer global require friendsofphp/php-cs-fixer

VS Live Share

Pro live kolaboraci.

PHP Extension Pack

Obsahuje PHP IntelliSense & PHP Debug.

vscode-icons

Ikonky jsou fajn.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑