Instalace MariaDB a Adminer v Ubuntu

Pokud hledáte informace o instalaci MySQL, tak doporučuji článek zde: https://medium.com/@harshityadav95/installing-mysql-in-ubuntu-linux-windows-subsystem-for-linux-from-scratch-d5771a4a2496

Nainstalujeme MariaDB server

sudo apt update

sudo apt upgrade

sudo apt install mariadb-server

Spustíme MariaDB:

sudo service mysql start

Přihlásíme se na MariaDB server:

sudo mysql

a zadáme SQL dotaz pro vytvoření nového uživatele:

CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'password';GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'%' WITH GRANT OPTION;FLUSH PRIVILEGES; 

případně pokud chceme změnit heslo pro uživatele root

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root'; FLUSH PRIVILEGES

Instalace adminer

sudo mkdir /usr/share/adminer
sudo wget „http://www.adminer.org/latest.php“ -O /usr/share/adminer/latest.php
sudo ln -s /usr/share/adminer/latest.php /usr/share/adminer/adminer.php
echo „Alias /adminer /usr/share/adminer/adminer.php“ | sudo tee /etc/apache2/conf-available/adminer.conf
sudo a2enconf adminer.conf

sudo mkdir /usr/share/adminer
sudo wget "http://www.adminer.org/latest.php" -O /usr/share/adminer/latest.php
sudo ln -s /usr/share/adminer/latest.php /usr/share/adminer/adminer.php
echo "Alias /adminer /usr/share/adminer/adminer.php" | sudo tee /etc/apache2/conf-available/adminer.conf
sudo a2enconf adminer.conf

Adminer je pak přístupný přes http://domena.cz/adminer

Composer – autoload

Composer má mnoho skvělých funkcí, které usnadňují život. Jedna z nich je například autoloading vlastních class přes vendor/autoload.php.

"autoload": {
    "classmap": [
        "src/"
    ]
}

Kde "src/" je složka v Document rootu, kde composer rekurzivně hledá classy. Po každém přidání či odebrání classy nebo namespace je třeba vykonat composer dump-autoload.

Poté stačí jen require_once "vendor/autoload.php do PHP souboru ve kterém je chceme používat.

VSCode extensions

Beautify

Link
Formátuje HTML, CSS a JS.
Použití: Otevřeme si IDE input na příkazy („F1“ výchozí) a

DotENV

.env syntax

php cs fixer

Je potřeba donastavit a doinstalovat „php-cs-fixer“ na windows.

Pokud nemáte, nainstalujte si Composer!

composer global require friendsofphp/php-cs-fixer

VS Live Share

Pro live kolaboraci.

PHP Extension Pack

Obsahuje PHP IntelliSense & PHP Debug.

vscode-icons

Ikonky jsou fajn.

Symfony v IDE Atom

twig

php-twig pro zvýraznění syntaxe a pro kontrolu syntaxe linter-twig

Pak je také potřeba nainstalovat přes composer příkaz twig-lint.

composer global require "asm89/twig-lint" "@stable"

Podívejte se na další užitečné pluginy.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑