Composer – autoload

Composer má mnoho skvělých funkcí, které usnadňují život. Jedna z nich je například autoloading vlastních class přes vendor/autoload.php.

"autoload": {
    "classmap": [
        "src/"
    ]
}

Kde "src/" je složka v Document rootu, kde composer rekurzivně hledá classy. Po každém přidání či odebrání classy nebo namespace je třeba vykonat composer dump-autoload.

Poté stačí jen require_once "vendor/autoload.php do PHP souboru ve kterém je chceme používat.

VSCode extensions

Beautify

Link
Formátuje HTML, CSS a JS.
Použití: Otevřeme si IDE input na příkazy („F1“ výchozí) a

DotENV

.env syntax

php cs fixer

Je potřeba donastavit a doinstalovat „php-cs-fixer“ na windows.

Pokud nemáte, nainstalujte si Composer!

composer global require friendsofphp/php-cs-fixer

VS Live Share

Pro live kolaboraci.

PHP Extension Pack

Obsahuje PHP IntelliSense & PHP Debug.

vscode-icons

Ikonky jsou fajn.

Symfony v IDE Atom

twig

php-twig pro zvýraznění syntaxe a pro kontrolu syntaxe linter-twig

Pak je také potřeba nainstalovat přes composer příkaz twig-lint.

composer global require "asm89/twig-lint" "@stable"

Podívejte se na další užitečné pluginy.

exe soubory jako uživatelské příkazy ve Windows (např. php)

Při vývoji na Windows se vám stane, že potřebujete pro některé funkce IDE, kontrolu syntaxe nebo instalaci balíčků spouštět programy, které máte v Program Files nebo na jiném místě. Pokud se vám nechce pokaždé vypisovat celá cesta (např. k php.exe), je vhodné umístit adresář, kde se spustitelný soubor nachází, do tzv. Proměnných prostředí.

Continue reading „exe soubory jako uživatelské příkazy ve Windows (např. php)“

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑